24.03.2011

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a lansat spre dezbatere un proiect


Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a lansat spre dezbatere un proiect de hotarare privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, in cadrul caruia se stabilesc o serie de reguli in privinta acestor inregistrari in registru.

Acesta inca nu este in vigoare, insa sunt mari sanse sa fie in curand.

Imediat dupa aparitia acestui proiect au aparut o serie de intrabari din partea celor care direct afectati de modificarile propuse. Ce curs va trebui sa urmeze angajatul care efectueaza inregistrarile in REVISAL? Care este institutia care trebuie sa acrediteze cursul? Angajatorul trebuie sa plateasca integral cursul respectiv (pentru propriul angajat)?

Potrivit dispozitiilor din acest proiect, angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca au obligatia de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

De asemenea, unitatile fara personalitate juridica care au competenta infiintarii registrului, au obligatia de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea.

Potrivit acestui proiect, completarea si transmiterea registrului se fac de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator, care detin calificare/specializare/perfectionare in domeniul resurselor umane si cunostinte de operare a calculatorului la nivel de utilizator.

Totodata, angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care desfasoara atat activitatea de completare si transmitere a registrului, cat si activitatea de resurse umane.

Angajatorul are obligatia informarii in scris a inspectoratului teritorial de munca despre incheierea contractului de prestari servicii, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii/modificarii/suspendarii/incetarii prestarii serviciului, anexand o copie a contractului de prestari servicii, respectiv a actului aditional al acestuia.

Prestatorii au obligatia de a se inregistra si depune la inspectoratul teritorial de munca un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:

a) actul constitutiv din care sa reiasa obiectul de activitate;

b) certificatul de inmatriculare in registrul comertului, emis de Oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie judeteana, respectiv Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul;

c) acte doveditoare din care sa rezulte calificarea de inspector de resurse umane si cunostinte de operare PC a persoanelor care opereaza in registrele generale de evidenta a salariatilor;

d) contractele de prestari servicii si actele aditionale ale acestora incheiate cu angajatorii pentru activitatea de completare si transmitere a registrului/registrelor general/generale de evidenta a salariatilor, precum si pentru activitatea de resurse umane.

Prin urmare, completarea si transmiterea registrului la inspectoratul teritorial de munca se poate face prin doua modalitati:

- de catre angajator, prin persoana sau persoanele angajate in cadrul societatii si desemnate prin decizie pentru indeplinirea acestor atributii;

- de catre prestatorii inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca.

Asadar, proiectul de act normativ mentioneaza doar ca angajatul care va indeplini atributiile de completare si transmitere a registrului trebuie sa detina calificare/specializare/perfectionare in domeniul resurselor umane si cunostinte de operare a calculatorului la nivel de utilizator.

In privinta suportarii cheltuielilor ce decurg din participarea la cursuri de calificare, specializare sau perfectionare in domeniul resurselor umane, in proiect nu se prevede obligatia suportarii aceste cheltuieli in sarcina uneia sau alteia dintre partile raportului de munca, asa incat apreciem ca suportarea acestor cheltuieli pot face obiectul intelegerii dintre parti.

Sursa: manager.ro

Contact Rapid

Secretariat

0267313472
0267312272
Ganea Ioan
Administrator
0758.025.580
Hugianu Ciprian
Şef Serviciu Extern
0740.097.899


Arhivă

Alegeţi Anul: